atocipenk
NEWSYYY


Sprawozdanie z działalności jednostki OSP Kowala Pierwsza za rok 2014.

Rok 2014 był dosyć pracowity dla naszej jednostki. 4 Maja mieliśmy zaszszyt zorganizować w naszej strażnicy uroczystość św. Floriana. W Uroczystości tej brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Poniatowa oraz zaproszeni goście. Po uroczystej zbiórce wszystkie jednostki wraz z pocztami sztandarowymi udały się na mszę świętą do pobliskiej Kaplicy, a następnie na poczęstunek.


-

Również w maju nasza jednostka została zadysponowana na wały nadwiślańskie gdzie przechodziła fala powodziowa. Kilka dni nasi druhowie umacniali wały workami z piaskiem a nocą także patrolowali wały.


-
-

Wyjeżdżaliśmy także alarmowo do pożaru stodoły w miejscowości Zofianka oraz do powalonego przez wiatr drzewa w naszej miejscowości.

5 Października obchodziliśmy “JUBILEUSZ 85-LECIA JEDNOSTKI OSP KOWALA PIERWSZA”. Zgodnie z naszą tradycją na tą uroczystość zaprosiliśmy poczty sztandarowe z pobliskich OSP a także Władzę zarówno na szczeblu Gminnym jak i Powiatowym, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz innych instytucji przychylnych naszej działalności.
Kilkunastu naszych druhów dostało medale za “Wysługę Lat”, “Strażak Wzorowy”, a najmłodsi dyplomy z podziękowaniem za uczestniczenie w życiu jednostki.


-

W 2014 roku przybyło nam też wyszkolonych strażaków:
Trzech ukończyło “Szkolenie Strażaków Ratowników OSP CZ.II”
Dwóch szkolenie “Ratowników Technicznych”
Pięciu naszych druhów ukończyło kurs” Ratownik Medyczny”


-
-
-
-


Podsumowanie roku 2013 w OSP Kowala Pierwsza
Sukces naszej jednostki na zawodach sportowo-pożarniczych!

2 Czerwca w Trzebieszy odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z gmin: Poniatowa, Opole Lub. i Chodel.
Osiem drużyn z gminy Poniatowa rywalizowało ze sobą w biegu sztafetowym i "bojówce".
Po dość dobrym wystąpieniu naszej OSP okazało się że zajęliśmy PIERWSZE MIEJSCE.
Miejmy nadzieje że dobra passa utrzyma się przez następne lata.

-
-
-Luty był bardzo ważny dla naszej jednostki. Z środków gminnych zakupiliśmy:

4 komplety ubrania specjalnego typu "Nomex"
Dwie pary butów strażackich specjalnych:
i 4 pary rękawic specjalnych:
Zgodnie z przepisami tylko w takim ubraniu strażak może uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych.


Z środków własnych OSP kupiliśmy 5 kompletnych mundurów wyjściowych dla strażaków którzy ich jeszcze nie posiadali.


Szkolenie


Dziesięciu strażaków z naszej jednostki uczestniczyło w kursie "SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ 2" . Był to pięciodniowy kurs organizowany przez PSP Opole Lubelskie. Kurs ten konczył się egzaminem teoretycznym i "praktycznym", czyli przejściem przez komore dymową w aparacie powietrznym. Wszyscy ukoczyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.


-
-
-
-
-
-Przykazania strażaka

10 przykazań strażaka:1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze.

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka zdobić powinny.

3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.

4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń brawury, dla popisu, lecz wszystko czyń co każe obowiązek, co każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu służysz.

5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli.

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głos: "Porządek jest duszą świata". Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może.

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego.

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich.

9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który rad wykręca się od roboty.

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci lub kalectwa.

Na podstawie "Strażaka" z 1901 r.
Zdarzenia w Powiecie
Aktualne zdarzenia w powiecie opolskim.
Mapka
tekst alternatywny
Stworzone przez: Wojciech S. Daniel O.
OSPLicznik wizyt na stronę
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt